طبق بررسی گزارش بانک مرکزی در مهرماه ۱۳۹۷، میانگین قیمت معاملاتی هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران حدود ۸۶ میلیون ریال به ازای هر مترمربع اعلام شده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۸۰ درصد و نسبت به ماه قبل حدود ۶.۵ درصد رشد داشته است. همچنین بررسی نرخ اجاره بها در این ماه، نشان از رشد ۱۵ درصدی این نرخ نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.